Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (2024)

Home / Cases

F&L Media is een van de grootste uitgeverijen van Nederland.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (1)

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (2)

10+ magazinesites

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (3)

e-commerce plugin

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (4)

stijging abonnementverkoop

In het kort

Met populaire magazines als Auto Review, Filosofie Magazine, Foodies en iCreate bereikt F&L Media ruim 600.000 lezers per maand. Sinds 2018 realiseert Linku als digitale partner op allerlei vlakken digitale groei bij deze uitgever.

Team

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (5)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (6)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (7)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (8)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (9)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (10)

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (11)

Opdrachtgever

F&L Media

Expertise

Websites
Webapplicatie
Webshops
User Experience

Technieken

WordPress
Symfony
API Platform

Digitale transformatie · Digitale transformatie · Digitale transformatie

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (12)

Digitale transformatie · Digitale transformatie · Digitale transformatie

Een digitaal tijdperk

Met een groeiende concurrentie en technologische veranderingen, is het digitale tijdperk uitdagend voor traditionele uitgevers. Het is daarbij belangrijk om voortdurend te blijven innoveren. Dat is waarmee wij F&L Media helpen.

Uitdaging

In 2018 bestond het online portfolio van F&L Media uit losse magazine-sites. Dat maakte het moeilijk om een brede commerciële strategie toe te passen. Ook stonden de abonnementen los van alles wat online beschikbaar was. Het was tijd voor een strategie die online en offline samenbracht.

Oplossing

We hebben meer dan 10 magazines digitaal op de kaart gezet met nieuwe websites. Ook hebben we e-commerce mogelijkheden uitgebreid met een maatwerk plugin en API. Hiermee realiseren we o.a. online abonnementverkoop, premium content en productcampagnes. Deze oplossing geeft F&L Media vrijheid in het inrichten van e-commerce voor alle magazines. Dit zijn belangrijke stappen in dedigitale transformatievan de uitgever.
En daar stopt het niet. We houden de lijntjes kort en werken voortdurend aan nieuwe ideeën en optimalisatie.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (13)

Maatwerk websites

De eerste stap in onze samenwerking was de aanpak van een aantal verouderde websites, waaronderCt.nl,
Foodiesmagazine.nl eniCreatemagazine.nl. Deze kregen ieder een nieuw jasje met moderne UX en functionaliteiten, zoalsstructured dataen koppelingen met Basedriver. Later hebben we ook o.a. de corporate websiteFnlmedia.nl, Gardenersworldmagazine.nl,Filosofie.nl enHistorischnieuwsblad.nlopnieuw ontwikkeld.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (14)

Multisites

Zichtbaarheid vergroten

Om ook de zichtbaarheid van de kleinere magazines te vergroten, ontstond de wens voor een herbruikbare website. Daarvoor hebben we een WordPress-multisite ontwikkeld. Hiermee kan F&L Media snel en makkelijk nieuwe websites inrichten met een aanpasbaar thema. Onder andereKokengenieten.nlwerkt op basis van dit template.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (15)

Van papier naar digitaal

Een van de grootste uitdagingen voor traditionele uitgevers is de stap naar online content. We hebben deze uitdaging aangepakt met het design en ontwikkeling van een e-commerce plugin. Daarmee voorzien we elke magazinewebsite van commerciële mogelijkheden als: abonnementverkoop, losse productverkoop, landingspagina’s, pre-orders, inlogmogelijkheden en premium content. Hierin zit ook een sterke UX. Met het samenvatten en visualiseren van keuzes maken we het bestelproces makkelijk voor de bezoeker.

Al deze functionaliteit en optimalisatie helpt F&L Media in de digitale transformatie: het online brengen van de magazines.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (16)

API-tussenlaag

Websites verbinden

De plugin van iedere website staat in verbinding met de API. Deze realiseert het inlogsysteem en delegeert de product- en informatiestromen tussen de websites en het abonnementsysteem van F&L Media. Dit geeft de uitgever veel vrijheid in het creëren van de gewenste online campagnes voor ieder magazine. Daarnaast voorkomt de API dat het externe abonnementsysteem wordt overladen met directe verzoeken en zorgt dus voor stabiliteit en performance.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (17)

“Het was een uitdaging om uniforme functionaliteit te ontwikkelen die werkt in verschillende websites. Je hebt te maken met uiteenlopende technieken en styling. Met de plugin hebben we nu een oplossing gerealiseerd die vrijwel direct alle functionaliteit toevoegt aan de websites.”

Bram Verhart

Ontwikkelaar bij Linku

Premium content

De introductie van online abonnementen was een belangrijke stap in het verdienmodel van de magazine-sites. Met onze integratie kan F&L Mediapremium contentplaatsen die alleen leesbaar is voor abonnees. Dankzij deze online abonnementen geeft F&L Media haar lezers een complete ervaring die past bij deze tijd.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (18)

Meer highlights e-commerce plugin

 • Aanpasbare styling

  De plugin voorziet binnen WordPress in uitgebreide (thema)instellingen om de teksten en beelden van de e-commerce elementen af te stemmen op het betreffende magazine.

 • Flexibele functies

  Niet elk magazine maakt gebruik van features als premium content of de inlogomgeving. In de instellingen van de plugin zijn deze elementen per website makkelijk aan of uit te zetten.

 • Automatisering

  De plugin haalt de edities op van een magazine en zorgt automatisch dat de eerstvolgende uitgave op de juiste plekken in de website wordt getoond.

 • Testimonials

  De plugin creëert ook een post type voor testimonials. Wanneer F&L Media deze toevoegt, worden ze getoond in de e-commerce omgeving.

Conversie­stijging én kosten­besparing

De gebruiksvriendelijkheid van de e-commerce plugin heeft geleid tot flinke conversiestijgingen. Zo is er op landingspagina’s bijna een verdubbeling van de conversie ten opzichte van de vorige campagnetool. Daarbovenop zorgt de schaalbaarheid van de plugin voor tijd- en kostenbesparingen bij de implementatie van e-commerce op nieuwe websites.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (19)

“De lijntjes met Linku zijn kort, ze denken goed met ons mee en pakken een pro-actieve rol. Het werkt erg prettig dat ze niet meteen in de techniek denken, maar eerst het vraagstuk écht willen begrijpen. Doordat er specialisten met verschillende disciplines in huis zijn, is er veel kennis en kunnen ze uiteenlopende vraagstukken oppakken. We zijn erg blij met de samenwerking!”

Marijn van Gelder

Marketeer bij F&L Media

Flexibel inzetbaar

Ruimte voor advertenties

Ook adverteren blijft een belangrijke inkomstenbron voor F&L Media. Voor het tonen van advertenties hebben we verschillende implementaties ontwikkeld, waaronder vaste containerblokken gekoppeld aan het DFP-advertentienetwerk van Google. We bieden ook flexibiliteit met WordPress-blokken en instellingen voor het wel/niet tonen van advertenties op artikelniveau.

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (20)

Sparren?

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (21)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (22)
Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (23)

Wij staan voor je klaar.

Wil jij ook digitale groei? We vertellen je graag hoe. Neem contact op en Klaas helpt je graag op weg.

Stuur een berichtOf bel 024 3000 316

Bekijk meer werk

Apple-platform Een strakke website voor iCreate Digitaliseren met middleware Recruitment­software koppelen aan websites voor Naswerkt

Alle cases

Linku werkt mee aan digitale transformatie uitgeverij F&L Media (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 6397

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.